Konfirmacijos šventė Šilutėje

2013 m. birželio 16 d. vysk. Mindaugas Sabutis (Vilnius) ir kun. Remigijus Šemeklis (Šilutė) konfirmavo 12 jaunuolių. Konfirmacijos pamaldų metu vyskupas pakrikštijo ir 3 vaikus.