Šiaurės Vokietijos bažnyčios konsultacijos (I)

Rugsėjo 12 – 21 dienomis Hamburge vyko Šiaurinės Vokietijos evangelikų liuteronų bažnyčios (vok. Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland) konsultacijos. Konsultacijose dalyvavo apie 60 delegatų iš įvairių pasaulio šalių: Anglijos, Estijos, Kazachstano, Latvijos, Lietuvos, Olandijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Švedijos, JAV, Argentinos, Brazilijos,  Kongo, Kenijos, Pietų Afrikos respublikos, Tanzanijos, Kinijos, Indijos, Izraelio ir Filipinų.  Read more »

Auksinės konfirmacijos šventė

2015-08-30. Auksinės konfirmacijos šventė Šilutėje.

Pamaldos su “Muzikos sandraugos” vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaro choru

2015-08-09 Šilutėje pamaldose giedojo LEMBS vasaros giedojimo ir vargonavimo seminaro choras. Choristai atliko skirtingų kompozitorių sukurtas Mišių dalis, kurios buvo įterptos į įprastą pamaldų liturgiją. Pamaldų pabaigoje buvo surengtas trumpas koncertas.

Apie seminarą plačiau skaitykite čia… (choras.lt)

Konfirmacijos šventė Šilutėje

2015-06-28 Šilutėje vyko konfirmacijos šventė.

Kelionė į Vokietiją

Šilutės parapijos jaunimas kartu su kun. Remigijumi Šemekliu lankėsi Štutgarte (Vokietijoje) vykusiose bažnyčios dienose.

Read more »

Jaunimo ansamblis Giesmių šventėje Batakiuose

2015 m. gegužės 9 d. Šilutės “Sandoros” jaunimo ansamblis (vad. Irena Šemeklienė) giedojo Batakiuose vykusioje “Giesmių Giesmelės” šventėje. Renginio metu pasirodė 14 vaikų ir jaunimo ansamblių iš įvairių Lietuvos miestų.

Šventės organizatoriai: Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos Sandrauga ir Batakių ev. liut. parapija. Read more »

Kunigų pažintinė kelionė į Romą

Taip sutapo, kad Biblijos studijose Šilutėje rugsėjo mėnesį nusprendėme nagrinėti laišką Romiečiams, o po kurio laiko – skaitant paskutinius laiško Romiečiams skyrius, Lipės žemės Vokietijoje liuteronų bažnyčia dovanojo Lietuvos kunigams pažintinę kelionę į Romą. Atsirado galimybė gyvai išvysti miestą, kuriame gyveno krikščionys, kurių tikėjimą būsimų persekiojimų akivaizdoje savo liudijimais apie Kristų troško sustiprinti pats tautų apaštalas Paulius.

Read more »

Šilutės mecenato Hugo Šojaus 170-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai

Hugo Šojus (Johann Wilhelm Hugo Scheu) gimė 1845 m. balandžio 1 d. Klaipėdoje. Tėvai: Arnold Karl Scheu ir Rosette Ziegler. Nors tėvas vertėsi prekyba ir turėjo laivininkystės kontorą, Hugo Šojus netapo prekeiviu, bet pasirinko žemės ūkio mokslus. Baigė Berlyno universiteto agronomijos fakultetą ir praktiką atliko keliuose dvaruose. Praktikos metu, pramoko lietuvininkų kalbą ir susidomėjo jų papročiais.  Read more »

2014 m. Kūčių ir Kalėdų akimirkos

Nuotraukoje: Kūčių vakaras žiemos pamaldų koplyčioje. Read more »

Kalėdų homilija: Du karaliai

Sveikindamas jus su šv. Kalėdų šventėmis, dalinuosi Evangelijos žodžiais. Jais noriu priminti, kad turime tobulą Karalių Kristų, kuriam nuo kūdikystės priklausome per Krikštą. Tik Jo valdžia ir Karalystė yra tobuli, nes Jis pats yra šventas ir tobulas. Read more »